Tuesday, January 22, 2008

ANG NAG-IISANG BOKIA GROUP


BOKIA IN FORMAL


WHAKIZZZZ KAMI!!!!!

YEZ HUMARANG!!!!!!!
Well, kami lang naman ang mga natatanging estudyante ng Mataas na Paaralang Pedro E. Diaz na naglalayong maisulong at lalong mapaunlad ang bansang PILIPINAS sa pamamagitan ng pagiging mainam na halimbawa sa aming mga kapwa estudyante. Sa tulong ng aming butihing guro nalaman namin ang kahalagahan na ginagampanan ng bawat isa sa atin sa ating lipunan na ginagalawan. Kung paanong ang bawat isa sa atin ay nagpapakilos at nagpapagalaw ng sirkulasyon ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggawa, pagbili at pagkonsumo sa lahat ng serbisyo at produktong makikita sa ating paligid. Kung inaakala ng ilan riyan na ang EKONOMIKS ay isang nakakabagot na leksyon sa paaralan, kami na ang nagsasabi nito NAGKAKAMALI kayo!!!! Isa itong aralin na kung saan lahat tayo ay nakikinabang sa mabuti at masamang epekto nito dahil ang ekonomiks ay hindi kikuilos kung wala tayo. Tayo ang nagpapagalaw nito. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aming BLOG at nawa patnubayan kayo ng PANGINOON.
Posted by ekonamiks4-bokia@blogspot.com at 12:36:00 AM

Ekanamiks
Ekonomiks
Galing sa matandang salitang pranses na economie ---pamamahala ng sambahayan. Ang salitang pranses na ito ay hinango sa salitang Griyego na “oikonomia” na galling naman sa dalawang salita---‘oikos” na nangangahulugan n bahay at “nomos” na nangangahulugan ng pamamahala.
“Ang pag-aaral ng mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan”
“Isang agham panlipunan dahil gumagamit ito ng ng mga datos mula sa pagsasaliksik ng mga sosyologo, antropologo at historyador. Tumutukoy din ito sa pag-aaral ng mga suliraning tinatlakay ng mga abogado, siyentipikong pulitikal at mga pilosiopo.”
Iba’t ibang Pakahulugan ng mga Ekonomista sa Ekonomiks
Paul Samuelson
“Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba’t bang produkto at serbisyo sa mga tao at iba’t ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at hinaharap.”
Paul Wonnacott
“Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paanong ang tao ay naghahanap-buhay, naghahanap ng pagkain at iba pang mga pangangailangang material. Binibihgyang pansin ang mga suliraning pangkabuhayan sa pamamagitan ng mga paraan kung paanong malulunasan ang mga ito.”
Roger Le Roy Miller
“Ang mga kalagayan na nangangailangan ng kapasyahan kung paano, kalian at saan gagamitin ang salat na pinagkukunang-yaman.”Lloyd Reynolds“Ang pag-aaral na may kinalaman sa produksyon, pamamahagi at paggamit ng salat na pinagkukunang-yaman.”
Gerardo Sicat
“Ang ekonomiks ay isang makaagham na pag-aaral na tumutukoy kung paano gumgagawa ng pasya ang tao o lipunan. Maraming pangangailangan ang mga tao at nag pangkat ng lipunan. Upang matugunan ang mga ito, may mga pinagkukunang-yaman na maaring gamitin subalit hindi sapat. Ang pangangailangan at paggamit ay maaring sa ngayon o bukas. Kaya naman sa pagpapasya o pagpili, kasamang isinasaalang-alang ang ngayon at bukas. Bukod dito, ang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman ay may kaukulang halaga at pakinabamg na nangangailangan na wastong kapasyahan.”
Clifford James
“Kabuuan ng kaalaman bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao sa pagnanais na makakita ng kabuhayan.,”
Ekonomiks at iba pang Agham Panlipunan
 • AntropolohiyaAgham Pampulitika
 • Sosyolohiya
 • Pilosopiya
 • Heograpiya
 • Kasaysayan
 • Archeology
 • Criminology
 • Demography
Saklaw ng Ekonomiks
 1. Anu-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin?
 2. Paano gagawin ang mga ito?
 3. Para kanino ang mga ito?
 4. Kailan makakamit ng lipunan ang mga serbisyo at produkto?
 5. Anong mga paraan ang kailangan upang magawa ang produkto?
Makroekonomiks
Ang “macro” ay galing sa salitangugat na Griyego na ang kahukugan aymalawak. Ito ay tumutukoy sa gawing ekonomiya sa Kabuuan.
Maykroekonomiks
Ang “micro” ay salita na nanggaling sa salitang ugat na Griyego na ang ibig sabihin ay maliit. Ito ay nakatuon sa gawi ng sambahayan, bahay-kalakal, industriya at pamilihan.
Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ekonomiks
 • Nagiging mapagmasid
 • Nalilinang ang kaisipang kritikal
 • Nahuhubog ang pagiging responsablengmamamayan ng bansa
 • Nagkakaroon ng praktikal na kaalaman
 • Nalilinang ang pagiging makabayan
Pinagkukunang-yaman ng Pilipinas
 1. Yamang Lupa
 2. Mga Mineral ng bansa
 3. Metaliko
 4. Di-metaliko
 5. Yamang-enerhiya
 6. Yamang-tubig
 7. Yamang-gubat
 8. Yamang-tao
Pagbibigay Kahulugan:
AlienableLupang
walang nagmamay-ari
Disposable
Lupang naipamahagi
Economically Active Population
Lahat ng mga taong may potensyal na magtrabaho.Binubuo ito ng lahat ng babae at lalake na may kakayahansa paglikha ng mga produkto at serbisyo.
Labor Participation Rate
Tumutukoy sa proporsyon ng indibidwal salakas-paggawa sa edad na nasasakupan ng may potensyalna maghing aktibong manggagawa.
Depreciation
Unti-unting pagkaluma at pagkasira ng mga kagamitang kapital
Probisyon ng Saligang Batas na Nagtatakda sa Wastong Paggamit ng Likas na Yaman
Seksyon 4
Nagsasaad na magtatakda ng batas na magbibigay ng tiyak na Saklaw ng mga lupaing kagubatan at mga pambansang parke.
Ang seksyon 3 ng National Integrated Protected Areas system Act of 1990
Reserbang pangkalikasan (Strict nature reserve)Likas na parke (natural park)Natural monumentTahanan ng mababangis na hayopProtected landscape and seascapeResource reserveNatural biotic areas,iba pang kategorya na itinatag ng batas, kumbensyon o pandaigdigang kasunduan kung saan ang Pilipinas ay lumagda

KABANATA II


Rebolusyong Industriya


ang radikal na pagbabago sa paraan ng produksyon bunga ng pagkakatuklas ng makina at pagtatayo ng mga pabrika.BARTEL


ang sistemang hindi kinakailangan ng pera,ito ang sistema ng palitan ng isang produkto sa iba pang produkto.GALYON


ito ang pagpapalitan ng kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco,Mexico


Sistemang Encomienda


layunin nito na mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan sa pagmamalabis at ilapit sila sa pananampalatayang krisyano.


Mickey Mause Money


nawalan ng halaga ang ipinalabas na salaping papel ng pamahalaang hapones. batas bell pangunahing probisyon ng malayang kalakalan sa pagitan ng United states at Pilipinas sa loob ng 28 years.Merkantilismo


ito ay isang doktrina ng pang-ekonomiyang umiral sa Europe noong ika-16 at ika-17

1.Pagbabago sa Presyo ng salik ng produksyon
-Kapag tumataas ang sahod ng mga manggagawa, tumataas din ang interes sa mga puhunan at tumataas din ang upa. Mataas ang kabuuang gastos sa produksyon.

2.Pagbabago ng Presyo ng ibang produkto
-Maaaring maimpluwensyahan ng presyo ng ibang produkto ang dami ng suplay. Nangyayari ito kung magkakaugnay ang mga produkto.

3.Espekulasyon sa bilihan

-Bumibili ang mamimili sa kasalukuyan upang maiwasan ang pagtaas ng presyo sa hinaharap.

4.Pagbabago sa teknolohiya

- Magpapababa ang isang makabagong teknolohiya ng gastos sa produksyon na hahantong sa pagtaas ng suplay.
Kabanata 4 5 &6


Kakapusan

limitadong pinagkukunang-yaman.-permanenteKakulangan-panandaliang kaganapan sa ekonomiya.-natural shortage (sakuna at kalamidad)Kagustuhan-tumutukoy sa pagnanais na matamo at magamit ang iba’t ibang bagay na makakapagpasaya sa kanya.Pangangailangan- pagtugon sa mga bagay na mahalaga at kailangan upang mabuhay nang inosente. Ang mga pangangailangan o basic needs ay pagkain, damit at tirahan.Baitang ng Pangangailangan ayon kay Abraham Harold Maslow.


Iba't-ibang Anyo ng Pamilihan


 • Kompetisyon
  maraming produkto prodyuser ang isang produkto at nagpapaligsahan sila upang makaakit ng mamimili.
  ang kompetisyon ay ayon sa kalidad ng produkto,estilo,materyal na ginamit, mga libreng serbisyongibinibigay tulad ng libreng pagkukumpuni,paghahatid at pagkabit o maari din naman sa presyo ng produkto.

 • Ganap na Kompetisyon
  1. maraming mamiili at nagbibili.
  2. maramig produkto ang magkakapareho.
  3.walang paggalaw ng salik ng produksyon.
  4. sapat na kaalaman sa kalayaan ng pamilihan.


 • Di-Ganap na Kompetisyon
  1.kakaunti o mabibilang lamang ag nagbibili at mamimili.
  2.may kokontrol sa presyo kaya mayroong hadlag sa mga negosyante na makapasok sa negosyo.

 • Monopolyo
  1.walang kompetisyon.
  2. nag-iisa ang nagbibili ng produkto at ang mga ito ay walang kauri dahilan upang madaling mabenta.
  '

 • Monopsonyo
  1.iisa lamang ang mamimili samantalang marami ang nagsusuplay.
  2. maaarig pababain ang prsyo ng produkto o serbisyong nais bilhin.
  3.itatakda ang prsyo upang makapagbigay ng serbisyong panlipunan.
  *halimbawa to ang pamahalaan na binibili ang serbisyo ng mga guro,pulis,sundalo at iba pa.

 • Monopolistikong Kompetisyon
  1.nagsamang monopolyo at ganap na kompetisyon.
  2.rami ang nagbibili at namimili ng magkakaparehong produkto.
  3.ang mga produktong ito ay kilala sa kanilang mga brand name tulad ng mga toothpaste,sabon,shampoo,cellphoe,kape at iba pa.

 • Oligopolyo
1.limitado ang kompetisyon at kung mayroon man,iyon ay sa kalidad ng produkto, mga karagdagan serbisyo at iba pa.
2.hindi nagtutunggalian sa presyo bagkus may sabwatan • Kartel
  isang pormal na kasunduan sa pagitan ng mga bahay-kalakal na itakda ang mga presyo o dami ng produksyon.

 • Ipinagbabawal ng pamahalaan

 • Chiseling- pagkakaroon ng pansariling interes na makapandaya sa mga kasapi ng industriya upang kumitaPapel ng Pamahalaan sa Pagtatakda ng Presyo

Ang pamahalaan ang pumipigil sa mga negosyante na umabuso sa pagtatakda ng presyo ng kanilang prosdukto.

Ang pamahalaan ang nagtatakda ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan
humahadlang sa pagkakaroon ng monopolyo at profiteering sa panahon ng emergency
pinatutupad ng pamahalaan ang pagpapatag ng presyo dahil na rin sa pabago-bagong lagay ng ekomiya ang tawag dito ay price stabilization policy.

Anti-profitering Law-sa batas na ito pinapahintyulutan ang pamahalaan na magtakda ng maximum price sa mga produktong tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain.


Mga Paraan ng Pagpapatag ng Presyo • direktang pagbibili ng produkto mula sa mga prodyuser nit
  pagtataka ng presyo sa mga bilihin

 • Price Control-paraan na ginagamit ng pamahalaan upang makontrol ang pagtaas ng presyo sa mga produktong tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao

 • Price Ceiling- sistema kung saan itinatakda ng pamahalaan ang maaring maging pinakamatas na presyo ng isang bilihin o produkto.

 • Kakapusan ng Suplay-ito ang pagkakaton kung saan iniiwan ng mga mangangalakal ang kanilang mga n egosyo dahil sa takot na malugi sa negosyong pinasukan

 • Hoarding -pagtatago sa mga produkto upang tums ang prsyo nito dahil sa kakapusan at ilalabas kung saan mataas na presyo ang nito

 • Panic Buying-sitwasyon kung saan ang mga tao ay bumibili ng higit sa kanilang pangangailangan dahil sa takot na maubusan o maabutanng pagtaas ng presyo ng produkto


Mga Salik na Nakapagpababago ng Suplay

1.Pagbabago sa Presyo ng salik ng produksyon
-Kapag tumataas ang sahod ng mga manggagawa, tumataas din ang interes sa mga puhunan at tumataas din ang upa. Mataas ang kabuuang gastos sa produksyon.

2.Pagbabago ng Presyo ng ibang produkto
-Maaaring maimpluwensyahan ng presyo ng ibang produkto ang dami ng suplay. Nangyayari ito kung magkakaugnay ang mga produkto.

3.Espekulasyon sa bilihan
-Bumibili ang mamimili sa kasalukuyan upang maiwasan ang pagtaas ng presyo sa hinaharap.

4.Pagbabago sa teknolohiya
- Magpapababa ang isang makabagong teknolohiya ng gastos sa produksyon na hahantong sa pagtaas ng suplay.

Atensyon!!!!!!!
Makisalamuha,makisapi,magmahal.pangkaligtasanpisyolohikalIsang pagsusulit sa inyong kaalaman gamit ang pangaraw-araw na buhay.Sundan ang isang araw na buhay ni Rowen at alamin kung ano anong problema ang kinaharap niya, ito ba’y kakulangan, kagustuhan at iba pa.Isang madilim na simula ng araw ang natunghayan ni Rowen sa kanyang paggising. Agad siyang lumabas ng bahay upang mag-gala sa FESTIVAL MALL. Bago pa man makarating si Rowen sa festival ay nakaharap na siya ng isang problema. Kulang ang barya niya upang ibayad sa tricycle. Ang driver naman ay wala ding barya kaya’t nagpapalit siya sa isang Manong na nagbebenta ng KALAMARES. Pinalitan ito ng Manong at salamat makakagala na si Rowen sa Festival. Sandali, natakam si Rowen sa kalamares na tinda ni Manong, bumili siya nito. Habang naglalakad si Rowen papuntang Festival ay nakakita siya ng namimigay ng mga papel. Binigyan siya nito, nakalagay sa papel na ito ang mga paraan sa pagbili ng bahay. Napa-isip tuloy si Rowen na bumili ng bahay sapagkat siya’y nangungupahan lamang at walang permanenteng tirahan. Naisip niya naman na bakit siya bibili ng bahay kung wala naman siyang pambili nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Rowen at nakakita naman siya ng nagbebenta ng DREW, nagtaka siya kung bakit 6php na ang drew samantalang 5php lang ito noong nakaraang buwan. Bumili pa rin siya nito sapagkat siya’y uhaw na uhaw na. Malapit na sana siya sa Festival pero nakita niya pa ang isang stall ng ANGEL’S BURGER, kaya naman agad siyang bumili. Salamat naman at nasa bridge na sya ng Festival. Habang nasa bridge ay tinitingnan niya ang mga isda sa ilalim ng tubig. Napakarami nila at halos magkabungguan na tuwing lumalangoy. Sabado ang araw na iyon kaya’t napakaraming tao sa Festival. Nasa loob na ng Festival itong si Rowen at halos lahat ng nakikita niyang personal na gamit ng mga tao ay gusto niya. Isa na dito ang damit na may nakalagay na STUDENTS ADVISORY WALANG PASOK. Mga cellphone ng mga tao na may kamera ay kinaiinggitan niya rin dahil halos lahat sila ay nagpapa-develop sa TRONIX. Samantalang ang cellphone niya lang ay 5110 na may antenna pa. Sa paggagala ni Rowen ay nakaramdam siya ng gutom at kumain sa JOLLIBEE. Pagkatapos niyang kumain sa Jollibee ay agad siyang pumunta sa X-CITE. Napakaraming tao kaya’t umakyat na lang siya sa taas papuntang EXPO. Napapagod na sa paglalakad si Rowen kaya’t naghanap siya ng mauupuan. Malas niya nga lang dahil kulang ang upuan sa may Expo kaya’t umupo na lang siya doon sa may stage. Habang nakaupo ay naisip niya na bakit hindi na lang siya pumunta ng SUNKEN GARDEN upang gawin ang kanyang takdang aralin patungkol sa likas na yaman. Agad siyang lumabas ng festival at sumakay ng Katarungan na jeep. Salamat naman at nasa Sunken Garden na siya matapos ang napakatagal na traffic. Umupo siya malapit sa isang puno at sa pagtingin niya sa mga puno’t damo dito ay naisip niyang sa dami ng pangangailangan ng tao ay limitado pala ang pinagkukunang yaman upang makuha ang mga pangangailangang ito. Nagsisisi tuloy siya kung bakit ginagastos niya pa ang mga pera niya sa mga walang katuturang bagay at halos mga gusto niya lang. Kaya’t pinangako niya sa sarili niya na simula ngayon ay hindi na siya bibili ng hindi gaanong mahahalagang bagay. Tumayo na siya upang umuwi. Sa kanyang pag-uwi, papasakay na sana siya ng jeep ngunit hinarang siya ng tatlong kalalakihan at ang isa ay may hawak na kutsilyo. Mga HOLDAPER pala sila at tinutukan ng kutsilyo si Rowen at sabay sabing “holdap ‘to! Akin na pera’t cellphone mo!”. “Wala na po akong pera” sagot ni Rowen. Binigay niya ang kanyang cellphone ngunit hindi niya ibinibigay ang kanyang mga pera. Pinilit ng pinilit ng mga holdaper si Rowen at nang wala maibigay si Rowen ay sinaksak siya malapit sa puso. Dinala sya sa hospital ng mga nakakita sa kanya. Kulang sa doktor at mga first aid ang pinagdalahan sa kanya kaya’t siya’y namatay


Wednesday, January 16, 2008

ekanamiks

Saklaw ng Makroekonomiks
 • Mga Institusyon sa Pananalapi
Uri ng Bangko
1.Pribadong Bangko
2.Natatanging Bangko
 • Iba pang Institusyon sa Pananalapi
  Banko Sentral
 • Paikot na Daloy ng Ekonomiya
 • Pagtutuos ng Pambansang Kita
  GNP o Gross National Product
  GDP o Gross Domestic Product

Mga Salik na Nakaaapekto sa Pambansang Kita

 • Implasyon

1.Dahilan
2.Epekto
3.Solusyon

 • Patakarang Pangekonomiya
  Patakarang Piskal
  Paraaan ng Paglutas ng mga Suliranin

 • Patakaran sa Pananalapi
  Salapi at Kahalagahan nito
  Suplay ng Salapi

*Bilang bahagi ng ekonomiks, nakatuon ang makroekonomiks sa kabuuan ng ekonomiya. Naglalarawan ito ng kabuuang kita, pangkalahatang presyo, trabaho, produksyon,at gastos o bayarin.
Nakatuon din ang makroekonomiks sa mga layunin tulad ng mataas na produksyon, mataas na empleyo, katatagan sa presto at balanseng kalakalang pandaigdig.

Palatandaan ng paglago ng ekonomiya ang katuparan ng lahat ng mga layuning ito. Kadalasang mahirap matupad ang naturang mga layunin dahil sa malalaking suliranin tulad ng implasyon, kawalan ng trabaho at mataas na deficit sa dayuhang kalakalan na humahantong sa mataas na palitan ng dayuahang salapi. Subalit sa tamang pagpili at pagpapairal ng mga patakarang pang-ekonomiko, nabibigyan ng katapat na sulosyon ang mga suliraning ito.

ECONAMIC INDICATORS

*ito ang instrumento upang ilahad ang anumang pagunlad na narating ng isang bansa.

 • GNP o Gross Domestic Products
  Ito ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbusyong nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon.

POTENTIAL GNP
Ang kabuuang produksyon na tinatantya ayon sa kakayahan ng mga salik tulad ng bilang ng manggagawa, ilang oras ngtatrabaho ang mga ito, mga makinarya at teknolohiya at mga likas na yaman.

ACTUAL GNP
Ito ang nagsisilbing BAROMETRO upang alamin kung nagging makabuluhan at epektibo ang pamahalaan sa paggamit ng mga salik ng produksyon upang matamo ang Potential GNP.

GNP AT CURRENT PRICE O NOMINAL GNP
Kabuuang produksyon ng bansa na nababatay sa pangkasalukuyang presyo sa pamilihan.

GNP AT CONSTANT PRICE O REAL GNP
Ang halaga ng produksyon ng bansa na ibinabatay sa presyo ng mga nakalipas na taon.

GROWTH RATE=

GNP ng kasalukuyang taon – GNP ng nakalipas na taon
_______________________________________

GNP ng nakalipas na taon X 100

MGA PARAAN NG PAGSUKAT NG GNP

 • Factor Income Approach

a. National Income
Kita ng Empleyado at Manggagawa (KEM)
Kita ng Entrepreneur at mga Ari-arian
Kita ng Kompanya o Korporasyon
Kita ng Pamahalaan

b. CCA o Capital Consumption Allowance

c. IBT o Indirect Business Taxes

GNP =NI + IBT + CCA

 • Final Expendeture Approach

Gastusin ng Pamahalaan
Gastusin ng Personal na Sektor
Gastusin ng Kompanya
Gastusin ng Panlabas Na Sektor o Export
Net Factor Income From Abroad
Statistical Discrepancy

GNP = G + P + K + (x-m) + NFIFA + SD

 • Industrial Origin

Industriya
Agrikultura
Serbisyo
NFIFA

GNP = INDUSTRIYA + AGRIKULTURA + SERBISYO + NFIFA

Ugnayan ng Kita, Pag- iimpok, at Pagkonsumo

Consumption Function

Ang pagkonsumo ay nagpapakita ay iasang mahalagang Gawain na nakapaloob sa Paikot na Daloy ng Produkto at Serbisyo na kung saan ipinakikita nito ang relasyon ng pagkonsumo sa kita. May iba pang salik na nakakaimpluwensya sa pagkonsumo maliban sa kita. Ito ang pagbabago ng populasyon, laki ng pamilya, edad, panlasa, hanapbuhay at marami pang iba.
Marginal Propensity to Consume

Average Propensity to consume

Savings Function

Nagpapaliwanag ng relasyon pag-iimpok sa kita na tinatanggap ng sambahayan. Nangangahulugan na ang pag-iimpok ay anumang kita na hindi nagastos.
Marginal Propensity to save

Average Propensity to Save

TANDAAN!!!
Ang anumang kinita ng sambahayan na hindi nagastos at iniimpok ay bumabalik sa daloy ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabangko kung saan ang perang naiimpok ay ipinapautang sa mga enterprenuer o negostante.

IMPLASYON

*Tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin sa halos lahat ng pamilihan sa buong ekonomiya.

DAHILAN NG IMPLASYON EPEKTO NG IMPLASYON SOLUSYON
Kapag tumaas ang 1. Hindi na kayang bilhin ng 1. Ipinatupad ng
suplay ng salapi at piso ang dating dami at uri Bangko Sentral
tumaas din ang kita ng kalakal at paglilingkod ng Pilipinas ang
at demand kaysa kaya’t kailangang magdag- mga Patakaran
produksyon. dag ng piso. sa Pananalapi
ng bansa.

Kapag tumaas ang 2. Mababang sahod ng mga 2. Sa Sektor ng palitan ng piso dahil sa kakulangan sa mangagawa tulad ng Produksyon,
dolyar guro. dapat na taasan
re Produktibidad
bansa. lalo na sa
pagsasaka.
3. Kapag tumaas ang 3. Ang pag-iimpok ng salapi 3. Isaayos ang pag
gastos sa produksyon sa bangko ay walang kita pagkonsumo.
tataas din ang presyo o nalulugi pa. ng nilikhang produkto.

4.Pakikipagkalakalan 4. Apektado ang buwis 4.Wastong paraan
sa ibang bansa. darami ang negostyante ng paggastos at
na mandaraya sa bayaran pagkonsumo
at iiwas sa pagbabayad. ang solusyon
sa suliranin.
5.Kapag malaki ang 5. Mahinang pag-iimpok
gastos ng pamahalaan ng mababang capital o
kaysa kita mula sa puhunan,
buwis,tataas ang suplay. Maaaring ang ilang
pagawaan ay magsara at
mawawalan ng trabaho
ang maraming manggagawa.