Tuesday, January 22, 2008


Ekanamiks
Ekonomiks
Galing sa matandang salitang pranses na economie ---pamamahala ng sambahayan. Ang salitang pranses na ito ay hinango sa salitang Griyego na “oikonomia” na galling naman sa dalawang salita---‘oikos” na nangangahulugan n bahay at “nomos” na nangangahulugan ng pamamahala.
“Ang pag-aaral ng mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan”
“Isang agham panlipunan dahil gumagamit ito ng ng mga datos mula sa pagsasaliksik ng mga sosyologo, antropologo at historyador. Tumutukoy din ito sa pag-aaral ng mga suliraning tinatlakay ng mga abogado, siyentipikong pulitikal at mga pilosiopo.”
Iba’t ibang Pakahulugan ng mga Ekonomista sa Ekonomiks
Paul Samuelson
“Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba’t bang produkto at serbisyo sa mga tao at iba’t ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at hinaharap.”
Paul Wonnacott
“Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paanong ang tao ay naghahanap-buhay, naghahanap ng pagkain at iba pang mga pangangailangang material. Binibihgyang pansin ang mga suliraning pangkabuhayan sa pamamagitan ng mga paraan kung paanong malulunasan ang mga ito.”
Roger Le Roy Miller
“Ang mga kalagayan na nangangailangan ng kapasyahan kung paano, kalian at saan gagamitin ang salat na pinagkukunang-yaman.”Lloyd Reynolds“Ang pag-aaral na may kinalaman sa produksyon, pamamahagi at paggamit ng salat na pinagkukunang-yaman.”
Gerardo Sicat
“Ang ekonomiks ay isang makaagham na pag-aaral na tumutukoy kung paano gumgagawa ng pasya ang tao o lipunan. Maraming pangangailangan ang mga tao at nag pangkat ng lipunan. Upang matugunan ang mga ito, may mga pinagkukunang-yaman na maaring gamitin subalit hindi sapat. Ang pangangailangan at paggamit ay maaring sa ngayon o bukas. Kaya naman sa pagpapasya o pagpili, kasamang isinasaalang-alang ang ngayon at bukas. Bukod dito, ang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman ay may kaukulang halaga at pakinabamg na nangangailangan na wastong kapasyahan.”
Clifford James
“Kabuuan ng kaalaman bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao sa pagnanais na makakita ng kabuhayan.,”
Ekonomiks at iba pang Agham Panlipunan
 • AntropolohiyaAgham Pampulitika
 • Sosyolohiya
 • Pilosopiya
 • Heograpiya
 • Kasaysayan
 • Archeology
 • Criminology
 • Demography
Saklaw ng Ekonomiks
 1. Anu-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin?
 2. Paano gagawin ang mga ito?
 3. Para kanino ang mga ito?
 4. Kailan makakamit ng lipunan ang mga serbisyo at produkto?
 5. Anong mga paraan ang kailangan upang magawa ang produkto?
Makroekonomiks
Ang “macro” ay galing sa salitangugat na Griyego na ang kahukugan aymalawak. Ito ay tumutukoy sa gawing ekonomiya sa Kabuuan.
Maykroekonomiks
Ang “micro” ay salita na nanggaling sa salitang ugat na Griyego na ang ibig sabihin ay maliit. Ito ay nakatuon sa gawi ng sambahayan, bahay-kalakal, industriya at pamilihan.
Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ekonomiks
 • Nagiging mapagmasid
 • Nalilinang ang kaisipang kritikal
 • Nahuhubog ang pagiging responsablengmamamayan ng bansa
 • Nagkakaroon ng praktikal na kaalaman
 • Nalilinang ang pagiging makabayan
Pinagkukunang-yaman ng Pilipinas
 1. Yamang Lupa
 2. Mga Mineral ng bansa
 3. Metaliko
 4. Di-metaliko
 5. Yamang-enerhiya
 6. Yamang-tubig
 7. Yamang-gubat
 8. Yamang-tao
Pagbibigay Kahulugan:
AlienableLupang
walang nagmamay-ari
Disposable
Lupang naipamahagi
Economically Active Population
Lahat ng mga taong may potensyal na magtrabaho.Binubuo ito ng lahat ng babae at lalake na may kakayahansa paglikha ng mga produkto at serbisyo.
Labor Participation Rate
Tumutukoy sa proporsyon ng indibidwal salakas-paggawa sa edad na nasasakupan ng may potensyalna maghing aktibong manggagawa.
Depreciation
Unti-unting pagkaluma at pagkasira ng mga kagamitang kapital
Probisyon ng Saligang Batas na Nagtatakda sa Wastong Paggamit ng Likas na Yaman
Seksyon 4
Nagsasaad na magtatakda ng batas na magbibigay ng tiyak na Saklaw ng mga lupaing kagubatan at mga pambansang parke.
Ang seksyon 3 ng National Integrated Protected Areas system Act of 1990
Reserbang pangkalikasan (Strict nature reserve)Likas na parke (natural park)Natural monumentTahanan ng mababangis na hayopProtected landscape and seascapeResource reserveNatural biotic areas,iba pang kategorya na itinatag ng batas, kumbensyon o pandaigdigang kasunduan kung saan ang Pilipinas ay lumagda

3 comments:

duranduran said...

your my hero.... that's all... tnx for saving my day...

maine said...

tnx for giving me some infos about economics..ur the best! godspeed!

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/